Komunikaty własne

Partnerski projekt – rowerem z Rozdrażewa do Krotoszyna!

10 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie podpisano porozumienie partnerskie pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim, Miastem i Gminą Krotoszyn oraz Gminą Rozdrażew.

Czytaj więcej...

Jubilaci obchodzili Złote Gody

W dniu 10 września 2020r. w obiekcie „Masztalarni” odbyło się uroczyste spotkanie władz gminy z jubilatami obchodzącymi Złote Gody.

Czytaj więcej...

Przystanek rekreacyjny w Henrykowie oddany do użytku

W dniu 5 września  odbyło  się otwarcie nowego obiektu rekreacyjnego w Henrykowie. W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Mariusz Dymarski, Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania

Czytaj więcej...

Konkursy promujące Powszechny Spis Rolny 2020

Urząd Statystyczny w Poznaniu, realizując zadania w zakresie promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zorganizował następujące konkursy:

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XX sesji Rady Gminy

W dniu 28 sierpnia 2020 r.  odbyła się XX sesja Rady Gminy Rozdrażew. Obrady sesji  poprzedziło uhonorowanie Alana Wasika i Jana Zybały absolwentów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie oraz  Zuzanny Kokot uczennicy Szkoły Podstawowej  w Nowej Wsi

Czytaj więcej...

Uczczono 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej

Z okazji 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej  1 września  delegacja Samorządu Gminy udała się na cmentarz parafialny by oddać hołd bohaterom poległym w czasie II wojny światowej.

Czytaj więcej...

Powszechny Spis Rolny - Pracujący w rolnictwie

Od 1 września do 30 listopada 2020r. na terenie kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. 

Czytaj więcej...

Nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3  wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy  Rozdrażew

Czytaj więcej...

Komunikat dot. dowozu uczniów do szkół

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2020/2021 wszystkie dzieci i młodzież, którym zapewniamy bezpłatną opiekę i dowóz  do przedszkoli i szkół

Czytaj więcej...

COVID-19 Powrót obostrzeń w wybranych powiatach

Od 20 sierpnia, w powiatach z największym wzrostem zakażeń wracają niektóre obostrzenia.

Czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców dot. Raportu o stanie Gminy Rozdrażew w roku 2019

Obecny rok jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy dokument określany jako raport o stanie gminy.

Czytaj więcej...

Zakończone inwestycje drogowe w miejscowościach Trzemeszno, Grębów oraz remonty w Nowej Wsi i Dzielicach

4 sierpnia 2020 r. odbył się odbiór zadania „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2020 r.” w miejscowościach Trzemeszno, Grębów i Nowa Wieś wykonanych przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Czytaj więcej...

BITWA WARSZAWSKA. STULECIE ZWYCIĘSTWA – wystawa

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie zaprasza serdecznie do zapoznania się z wystawą pod tytułem Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa. Wystawa została opracowana przez Biuro Programu „Niepodległa”

Czytaj więcej...

Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Wójt Gminy Rozdrażew  zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła łowieckiego nr 17 "Dzik", koła łowieckiego nr 22 "Bażant", koła łowieckiego nr 44 "Szarak".
Czytaj więcej

Znaleziono pieska

W ostatnim  czasie na terenie  Gminy  Rozdrażew znaleziono pieska. Piesek jest łagodny, przyjazny w kontaktach  z ludźmi.

Czytaj więcej...