Komunikaty własne

PSZOK - zmiana terminu przyjmowania odpadów

Z uwagi na przypadające w dniu 15 sierpnia 2020r. święto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rozdrażewie będzie nieczynny.

Czytaj więcej...

GOPS Rozdrażew poszukuje asystenów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020.

Czytaj więcej

Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Wójt Gminy Rozdrażew  zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła łowieckiego Drop

Czytaj więcej

Informacja z obrad XIX sesji Rady Gminy

W dniu 15 lipca  odbyła się XIX sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji Rada przyjęła osiem  uchwał. W pierwszej kolejności dokonano zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2020r.

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego


Urząd Gminy Rozdrażew przypomina, że w sierpniu 2020 r. przypada II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

Powszechny Spis Rolny

Od dnia 1 września  2020r. przez trzy miesiące, na terenie całego kraju, prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny.

Czytaj więcej...

Podpisanie umów w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś"

W dniu 24 lipca br. w Rozdrażewie  podpisane zostały z  Zarządem  Województwa Wielkopolskiego  umowy dofinansowania w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Gmina Rozdrażew uzyskała dotacje dla dwóch sołectw

Czytaj więcej...

Badania jakości wody

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągu Rozdrażew, Dąbrowa i Dzielice  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Czytaj więcej...

Nieruchomości do dzierżawy i użyczenia

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3  wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia.

Czytaj więcej...

Wynik naboru na stanowisko - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy

Czytaj więcej...

Nieoficjalne wyniki Wyborów Prezydenckich w gminie - II tura

Nieoficjalne wyniki Wyborów Prezydenckich w gminie Rozdrażew w dniu 12 lipca 2020 r.

Czytaj więcej ...

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa

Czytaj więcej...

Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Wójt Gminy Rozdrażew  zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła łowieckiego nr 11 Kuropatwa oraz Nadleśnictwa Krotoszyn.
Czytaj więcej

Powszechny Spis Rolny

1 września 2020 r. w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny, którym objęte są gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, a także te użytkowane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
Czytaj więcej

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane są

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy kanalizacji

W dniu 1 lipca podpisana została z  Zarządem  Województwa Wielkopolskiego  umowa dofinansowania  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice”.

Czytaj więcej...