Komunikaty własne

Zapraszamy na obserwacje astronomiczne 2018

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) we współpracy ze Szkołami Podstawowymi Rozdrażew i Nowa Wieś zaprasza na obserwacje astronomiczne w okresie letnich wakacji 2018

Czytaj więcej...

Komunikat dotyczący budowy sieci światłowodowej

W związku z przygotowaniami firmy INEA do realizacji na terenie gminy Rozdrażew budowy nowoczesnej, światłowodowej  sieci szerokopasmowej informujemy, że realizacja Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej obejmującej całą Wielkopolskę finansowana jest ze środków unijnych.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na II etap Rajdu po Ziemi Krotoszyńskiej

Przedstawiciele samorządów gmin i powiatu krotoszyńskiego  zapraszają serdecznie do udziału w II etapie Rajdu po Ziemi Krotoszyńskiej 23 czerwca 2018r. Start  godz. 10.00 SP Dzielice - meta  ZSP nr 1 w Koźminie Wlkp. ok. godz.15.00.

Czytaj więcej...

Dni Gminy Rozdrażew - Już za miesiąc

Dni Gminy Rozdrażew 2018 obchodzone będą w dniach 30 czerwca i 1 lipca. Głównymi atrakcjami będą koncert Kwartetu Kuby Raczyńskiego z gościnnym udziałem Moniki  Kuszyńskiej

Czytaj więcej...

Zatwierdzono taryfy za zrzut ścieków

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie gminy Rozdrażew na okres 3 lat.

Czytaj więcej...

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie RODO)

Czytaj więcej ...

Monitoring powietrza

Od kilku dni na terenie gminy Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew (przedszkole) i Nowa Wieś (Sala Wiejska) są zamontowane czujniki monitorujące stan jakości powietrza. Urządzenia informują o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych  PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog).

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XL i XLI sesji Rady Gminy

W dniu 27 kwietnia 2018r. odbyła się XL sesja Rady Gminy. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia dwóch uchwał.

Czytaj więcej ...

Dotacja na zakup sadzonek miododajnych

Gmina Rozdrażew uzyskała dotację na zakup sadzonek drzew miododajnych z budżetu  Województwa Wielkopolskiego w wysokości 19 945zł.

Czytaj więcej...

Wykazy nieruchomości do dzierżawy i użyczenia

Wójt  Gminy  Rozdrażew informuje o  wywieszeniu na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie  Gminy  Rozdrażew ul.  Rynek  3 wykazów nieruchomości przeznaczonych  do  oddania w dzierżawę i użyczenie.

Czytaj więcej...

Święto Pieśni Patriotycznej

Dla upamiętnienia rocznicy Konstytucji 3-ego Maja Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zapraszają mieszkańców na Święto Pieśni Patriotycznej „Dla Niepodległej”

Czytaj więcej...

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 8 maja 2018r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ.

Czytaj więcej...

Konkurs na najładniejszy ogród

Wójt Gminy Rozdrażew ogłosił XXI konkurs na najładniejszy ogród. W konkursie mogą brać udział właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości z terenu gminy Rozdrażew, z wyjątkiem zdobywców I miejsc ubiegłorocznej edycji.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjno -Administracyjnym

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjno -  Administracyjnym, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych

Czytaj więcej...

Ukończono I etap modernizacji budynku przychodni

Ukończono I etap modernizacji budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie. Zadanie wykonała wyłoniona w drodze przetargu firma P.U.H. NAWROT Sp. z o.o. z Bud.

Czytaj więcej...