Komunikaty własne

II termin naboru wniosków o ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO dla producentów rolnych

Wójt Gminy Rozdrażew przypomina, że w terminie od 2 do 31 sierpnia 2021 roku można złożyć wniosek w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej,

Czytaj więcej...

Kolejne środki zewnętrzne dla gminy

W Łagiewnikach w dniu 20 lipca Wójt Gminy Mariusz Dymarski i Skarbnik Paulina Szczepańska podpisali z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim - reprezentującym Zarząd Województwa Wielkopolskiego umowę dofinansowania realizacji projektu „Przebudowa świetlicy w miejscowości Wyki

Czytaj więcej...

Drugi nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS Rozdrażew

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie nadal  poszukuje pracownika socjalnego na zastępstwo - 3/4 etatu

Czytaj więcej ...

Zaktualizowany Plan zamówień publicznych 2021

Gmina Rozdrażew publikuje zaktualizowany Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Czytaj więcej ...  ...

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Czytaj więcej...

Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt  Gminy  Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, wykazu nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy.

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XXX sesji Rady Gminy

 W dniu 7 lipca  2021 r.  odbyła się XXX sesja Rady Gminy Rozdrażew. Obrady sesji  poprzedziło uhonorowanie Marceliny Pawlak i Kacpra Duszyńskiego (absolwentów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie) oraz  Kacpra Siudego

Czytaj więcej...

Nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane są od 1 lipca 2021 r. drogą elektroniczną

Czytaj więcej...

Wypłatę 300+ przejmuje ZUS – dyżur w Urzędzie Gminy

Od roku szkolnego 2021/2022 tzw. 300+  dla ucznia w ramach programu „Dobry Start”  będzie obsługiwane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W celu usprawnienia ZUS organizuje dyżur w Urzędzie Gminy

Czytaj więcej...

Konkurs „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś –dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Czytaj więcej...

Zakończono zajęcia komputerowe

Zakończyły się zajęcia komputerowe dla seniorów 65+ z terenu gminy Rozdrażew. Spotkania w których uczestniczyło 10 osób odbywały się w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko do spraw obsługi kasowej

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Gminy  

Czytaj więcej...

Susza - aplikacja do szacowania szkód

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że wnioski o oszacowanie szkód można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez  publiczną aplikację, która została uruchomiona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
Czytaj więcej ...

Wakacyjny poradnik podatkowy

Sprawdź obowiązki podatkowe związane z wakacyjnymi aktywnościami zarobkowymi (działalność nierejestrowana rolniczy handel detaliczny, najem pokoi dla letników
Czytaj więcej ...

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS Rozdrażew

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie poszukuje pracownika socjalnego na zastępstwo - 3/4 etatu

Czytaj więcej ...