Komunikaty własne

Gmina Rozdrażew przyłączyła się do PROJEKTU „OTWÓRZ SIĘ NA POMOC”

Czas pandemii, izolacja domowa, ograniczenie fizycznych kontaktów społecznych wywołują u wielu osób skrajne emocje. Coraz więcej osób, zarówno dzieci jak i dorosłych, zaczyna borykać się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi

Czytaj więcej...

Szkolenia komputerowe dla seniorów

12 maja rozpoczęły się zajęcia komputerowe dla mieszkańców gminy Rozdrażew - seniorów 65+. Spotkania odbywają się w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie, w ramach dwóch grup

Czytaj więcej...

Kolejne luzowanie obostrzeń

Informujemy, że w czwartek, 6 maja zostało ogłoszone kolejne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w którym luzowane są kolejne obostrzenia:

Czytaj więcej...

Chrońmy pszczoły

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przypomina, że nieprawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin, niesie za sobą duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy!

Czytaj więcej...

Dofinansowanie na przebudowę dróg

 W dniu 7 maja podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę dofinansowania  na przebudowę dróg w Dąbrowie i Chwałki – Rozdrażewek.

Czytaj więcej...

Rachmistrzowie spisowi

Od 4 maja br. swoją pracę rozpoczęli rachmistrzowie telefoniczni, którzy będą kontaktować się z Państwem

Czytaj więcej...

76 rocznica zakończenia II wojny światowej

Z okazji 76 rocznicy zakończenia II wojny światowej w dniu 7 maja 2021r. delegacja władz gminy złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze pod pomnikami poległych w latach 1939 – 1945 na cmentarzu parafialnym oraz w Grębowie .

Deratyzacja na terenie gminy

 Wójt Gminy Rozdrażew zarządza przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie gminy  w dniach 05.05.2021r.-31.05.2021r.

Czytaj więcej ...

Nabór uzupełniający do udziału w projekcie dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych

Gmina Rozdrażew ogłasza nabór uzupełniający dla uczestników chcących przystąpić do projektu nr RPWP.03.01.01 30 0162/17pt.  "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.

Czytaj więcej...

W maju łagodniejsze zasady bezpieczeństwa

Rząd poinformował, że przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń możliwe będzie stopniowe luzowanie obostrzeń według zaplanowanego harmonogramu. Harmonogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Sprawdź, jak wygląda plan na maj!

Czytaj więcej...

Podpisano umowę dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne

W dniu 23 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego Gmina Koźmin Wlkp. jako beneficjent wraz z partnerami Gminą Rozdrażew i Zduny  podpisały z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę dofinansowania  na realizację projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych

Czytaj więcej...

Podpisanie listu intencyjnego przez samorządowców powiatu krotoszyńskiego

23 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym  nastąpiło podpisanie listu intencyjnego przez wszystkich przedstawicieli samorządów wchodzących w skład powiatu krotoszyńskiego.Strony zadeklarowały zamiar współpracy

Czytaj więcej...

Trwa Narodowy Spis Powszechny

 Od 1 kwietnia 2021r. do 30 września 2021r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest głównie przy użyciu interaktywnego formularza spisowego

Czytaj więcej ...

Pilotażowy Punkt Szczepień w Krotoszynie

19 kwietnia tj. poniedziałek rozpoczyna pracę pierwszy punkt szczepień powszechnych w województwie wielkopolskim.

Czytaj więcej...

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami”

Biuro Pełnomocnika Rządu d/s Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Czytaj więcej...

Przedłużone zasady bezpieczeństwa

Rząd przedłużył obowiązujące zasady bezpieczeństwa do 25 kwietnia z wyjątkiem hoteli, które będą zamknięte do 3 maja włącznie.
Od 19 kwietnia zostaną otwarte żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci.

Czytaj więcej...