Komunikaty własne

Nabór na stanowisko do spraw kadrowych i dodatków mieszkaniowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza nabór na wolne stanowisko  pracy do spraw kadrowych i dodatków mieszkaniowych w wymiarze 3/8  etatu

Czytaj więcej ...

Relacja z obrad XXVI sesji Rady Gminy

W dniu 23 lutego 2021r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Rozdrażew. W trakcie sesji Rada Gminy przyjęła dziewięć uchwał. Pierwszą z nich znowelizowała tegoroczny budżet gminy

Czytaj więcej ...

Zmiana obostrzeń związanych z koronawirusem

Informujemy, że celem ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, rząd wprowadził zakaz używania m.in. szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic

Czytaj więcej...

Transport osób na szczepienia przeciwko COVID-19

Przypominamy, że osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym w kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu po punktu szczepień

Czytaj więcej...

Podpisano umowy na przebudowę ul. Dworcowej i budowę remizy w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w  dniu 15 lutego 2021r. podpisano umowę z firmą Brukarstwo i Handel Włodzimierz  Kasprzak z  Koźmina Wlkp. jako wyłonionym  w drodze przetargu wykonawcą przebudowy ul. Dworcowej w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Wyłożenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wyłożenie  do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

Intensywne opady śniegu - obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Zwraca się szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachów.
Czytaj więcej ...

Szczepienia seniorów przeciwko COVID-19

Trwa realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Jak informuje Wojewoda Wielkopolski, od 15 stycznia na szczepienia będą się mogły zarejestrować osoby powyżej 80 roku życia.

Czytaj więcej...

Przedłużony termin naboru na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Rozdrażew - Gminny Komisarz Spisowy informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu

Czytaj więcej...

Pamiętajmy o odśnieżaniu dachów

W związku z prognozowanymi dużymi opadami śniegu na terenie południowo-zachodniej Polski, przypominamy właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy,

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium i kierunków zagospodarowania gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

Uczczono pamięć Powstańców

Delegacja samorządu w dniu 5 lutego złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na rozdrażewskim cmentarzu. Okazją była rocznica bitwy o Zduny

Czytaj więcej...

Rząd znosi kolejne obostrzenia.

Dziś na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o zniesieniu kolejnych obostrzeń.

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XXV sesji Rady Gminy

W dniu 28 stycznia 2021r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia siedmiu uchwał.

Czytaj więcej ...

Wszystkie numery telefonu związane z COVID-19 i szczepieniami w jednym miejscu

Powstała specjalna zakładka "Zweryfikuj numer" skupiająca wszystkie potrzebne numery telefonu związane z COVID-19 i szczepieniami.

Czytaj więcej...

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 22 lutego  2021r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat
Czytaj więcej ...