Wywieszono wykaz nieruchomości do dzierżawy i najmu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania  w najem i dzierżawę.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 09 listopada do 30 listopada 2016 r.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 10 lub pod  nr tel. 62 722 13 05.