Przystanek rekreacyjny w Henrykowie oddany do użytku

W dniu 5 września  odbyło  się otwarcie nowego obiektu rekreacyjnego w Henrykowie. W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Mariusz Dymarski, Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania

„Wielkopolska z Wyobraźnią” w Koźminie Wlkp. Sławomir Szyszka, sołtys wsi Regina Bartkowiak, przedstawiciele rady sołeckiej, osoby zaangażowane w przygotowanie i realizację inwestycji oraz mieszkańcy wsi.  
Zebranych powitała sołtys Regina Bartkowiak, następnie głos zabrali Wójt Gminy oraz Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” w Koźminie Wlkp. Oboje podkreślili znaczenie tego typu obiektów dla rekreacji i integracji mieszkańców wsi. Następnie wraz z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Ksiądz Piotr Sobiś z rozdrażewskiej parafii dokonał poświęcenia obiektu. Uczestnikom uroczystości samorząd wsi serwował kawę i pyszne ciasto. Dla najmłodszych zorganizowano wiele atrakcji m. in. malowanie twarzy, pokaz baniek mydlanych,  balony oraz wiele słodyczy.
Realizację przystanku rekreacyjnego powierzono wyłonionej w drodze przetargu firmie NOVUM Sp. z o.o. ze Szczytna. W ramach zadania wykonano altankę rekreacyjną o wymiarach 4,50m x 7m z utwardzoną nawierzchnią, zamontowano cztery urządzenia placu zabaw oraz cztery urządzenia siłowni plenerowej (wioślarz, wyciąg z góry, narciarz, twister). Ponadto zamontowano: pięć ławek parkowych, trzy kosze na śmieci i lampy solarne oraz dokonano nasadzenia drzew. Koszt realizacji zadania wyniósł – 167.283,19 zł, z czego 2/3 pokryte zostaną dotacją pozyskaną przez Gminę ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Foto - realizacja inwestycji  (pobierz)

otwarcie04
otwarcie05
otwarcie01
otwarcie02
otwarcie03
otwarcie08
otwarcie07
otwarcie06