Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Rozdrażew, Dzielice i Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

 

Rozdrażew 

Dzielice, Dąbrowa