Wywieszono wykaz lokalu przeznaczonego do sprzedaży

Wójt  Gminy  Rozdrażew informuje o  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy  Rozdrażew ul.  Rynek  3 wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

Wykaz będzie wywieszony dniach od 22 września do 13 października 2020 r.  Bliższych  informacji można uzyskać  w Urzędzie Gminy  Rozdrażew, ul.  Rynek 3 Pokój nr 7 w  godz. od 7.00 do 15.00 lub  pod numerem  telefonu 62 722 13 05. (wykaz)