Gmina Rozdrażew w żółtej strefie ASF

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1316 z dnia 21 września 2020 r. na terenie Gminy Rozdrażew wprowadzono strefę żółtą (obszar ochronny ASF).

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady bioasekuracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii
Zasady biosekuracji

Mapa występowania ASF

Ulotka1

Ulotka2

Ulotka3