Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 17 października 2020r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. Mammobus ustawiony zostanie przy Szkole Podstawowej w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42.
Badania odbędą się godz. 9.00-14.30. U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się w pierwszych 10-dniach cyklu miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia miesiączki. Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia!!! Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy. Rejestracja odbywa się pod bezpłatnym numerem telefonu 800 160 168  lub  (61) 85-57-528 i (61) 85-13-077 od poniedziałku  do piątku w godz. 8.00-15.00.