Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 13 października 2020 r. do 03 listopada 2020 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 21  lub pod nr tel. 62 722 13 05. (wykaz)