Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty składamy wyrazy uznania i szacunku za trud codziennej pracy pedagogicznej i wychowawczej.

Pragniemy podziękować Państwu za wysiłek i oddanie w przekazywaniu wiedzy oraz wartości, które wpływają na rozwój młodego pokolenia, w szczególności w tych trudnych czasach pandemii.  Życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności oraz wielu chwil radości, satysfakcji z sukcesów z pracy z dziećmi i młodzieżą.

                                                Z wyrazami szacunku i poważania

                  Przewodniczący Rady Gminy                                    Wójt Gminy  
                  Wiesław Jankowski                                                    Mariusz Dymarski