Badania jakości wody

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągu Rozdrażew, Dzielice i Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

 Rozdrażew (pobierz)

Dzielice      (pobierz)

Dąbrowa    (pobierz)