Zakończono I etap budowy łącznika Rozdrażew-Dzielice

W dniu 9 grudnia odbył się odbiór techniczny  I etapu budowy łącznika kanalizacji sanitarnej  Rozdrażew - Dzielice wykonanego przez konsorcjum firm

: HYDROHAND  Andrzej Guździoł z Czekanowa oraz Juskowiak Maciej Ślusarstwo, Mechanika  Maszyn, Roboty  Budowlano Instalacyjne z Rozdrażewa. W ramach zadania wybudowano rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Kompanii Rozdrażewskiej na dł. 2.116m, kanalizację grawitacyjną na ul. Kompanii Rozdrażewskiej na dł. 624m oraz  wykonano 7 nowych przyłączy. Koszt realizacji wyniósł - 713.678,55zł.                  Realizacja drugiego etapu zadania nastąpi w terminie do 31 maja 2021r.
W trakcie 2021r. zrealizowana zostanie także budowa kanalizacji sanitarnej w Dzielicach połączona z wymianą azbestowych odcinków sieci wodociągowej

lacznik etap105
lacznik etap101
lacznik etap103
lacznik etap102
lacznik etap104