Zmiany w gospodarce odpadami

Z początkiem 2021r. wchodzą w życie zmiany w zakresie gminnego systemu gospodarki odpadami. Dokonana w mijającym roku likwidacja rejonizacji zagospodarowania odpadów umożliwiła wreszcie nawiązanie współpracy w tym zakresie z gminą Jarocin

i tamtejszym Zakładem Gospodarki Odpadami. Spowodowało to konieczność dostosowania naszego systemu do zasad obowiązujących w tym Zakładzie. W efekcie  wprowadzony został podział szkła i opakowań szklanych gromadzonych przez mieszkańców na:  kolorowe (gromadzone w worku zielonym) i bezbarwne  (gromadzone w dodatkowo wprowadzonym worku białym).  
Z asortymentu odbieranego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wykluczony został styropian budowlany (odbierany będzie wyłącznie styropian opakowaniowy), a odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ograniczony zostanie wyłącznie do kompletnych egzemplarzy. Prosimy również, by dostarczane na PSZOK odpady były już posegregowane na poszczególne frakcje. Dotyczy to także oddzielenia gruzu od innych odpadów poremontowych. Za umieszczenie odpadów w odpowiednich kontenerach odpowiada bowiem dostarczający odpady.
Odbiór odpadów z terenu gminy nadal prowadzić będzie firma KOSZ z Ostrowa Wlkp. wyłoniona w przetargu na realizację usługi w 2021r. Firma dostarczy niezbędne worki wraz z harmonogramem wywozu odpadów.
System opłat za zagospodarowanie odpadów stosowany w ZGO Jarocin przewiduje stosunkowo niskie opłaty za odpady segregowane zgodnie z wymaganiami i kilkakrotnie wyższe za odpady zawierające zanieczyszczenia w postaci innych frakcji odpadów. Dlatego prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami selektywnej zbiórki opisanymi na odwrocie harmonogramu i dostępnymi na stronie internetowej gminy. Prosimy o rygorystyczne przestrzeganie powyższych zasad, by uniknąć konieczności podnoszenia uiszczanej przez mieszkańców opłaty.

ULOTKA (pobierz)