Wyniki badań jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Rozdrażew, Dąbrowa, Dzielice  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

 

Rozdrażew 2.03.2021r.  

Rozdrażew 10.03.2021r.

Dzielice, Dąbrowa