Podpisano umowę dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne

W dniu 23 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego Gmina Koźmin Wlkp. jako beneficjent wraz z partnerami Gminą Rozdrażew i Zduny  podpisały z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę dofinansowania  na realizację projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych

na terenie gmin Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” na kwotę 9.043.235 zł. Jest to efekt wniosku złożonego wspólnie przez gminy o dofinansowanie projektu  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Z ramienia Zarządu Samorządu Województwa umowę podpisał  Wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

obrazr001