Szkolenia komputerowe dla seniorów

12 maja rozpoczęły się zajęcia komputerowe dla mieszkańców gminy Rozdrażew - seniorów 65+. Spotkania odbywają się w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie, w ramach dwóch grup

liczących po 5 osób z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.
Zajęcia dostosowane są do możliwości i umiejętności seniorów. W ramach 84-godzinnego kursu uczestnicy od podstaw nauczą się praktycznej obsługi komputera i smartfonu, korzystania z Internetu, w tym mediów społecznościowych, a także robienia zakupów on-line.
Organizatorem zajęć, pod patronatem samorządu gminy jest Fundacja Partycypacji Społecznej z Poznania, a zajęcia prowadzone są w ramach programu „Cyfrowa Wielkopolska” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1.

komputeryszkole...
komputeryszkole...
komputeryszkole...
komputeryszkole...
komputeryszkole...