Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21

W dniach 17-21 maja 2021 r. na terenie całego kraju odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany może być trzyminutowy modulowany sygnał alarmowy (syrena),

który będzie związany z zagrożeniem z powietrza.Ponieważ będzie to sygnał ćwiczebny, proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.