Projekt rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego, im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w projekcie

„Upowszechnienie technologiczne wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”. Bezpłatny projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodych dorosłych między 5 a 21 rokiem życia, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce. Głównym  jego celem jest poprawa jakości ruchowej chodu tych osób, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji.
Technologicznie wspomagana rehabilitacja możliwa jest poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu takiego jak: lokomat, system G-EO, bieżnia z regulacją obciążenia, platformy balansometryczne i stabilometryczne, urządzenia do treningów ruchowych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, egzoszkielet.
Robotyka wspomaga rozpoznanie problemu funkcjonalnego pacjenta, jego rehabilitację oraz zapewnia możliwość obserwacji efektów. Dziecko jest całkowicie zaangażowane w leczenie. Może w czasie rzeczywistym obserwować efekty swoich ćwiczeń."

Rodziny zainteresowane bezpłatną rehabilitacją zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 61 83 10 178 oraz 512 019 831.
Więcej informacji o projekcie, druki zgłoszeń i świadomej zgody dostępne na stronie https://orsk.pl/index.php/zakres-swiadczen/projektmpd/