Wypłatę 300+ przejmuje ZUS !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022 należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek będzie można złożyć do 30 listopada 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą: kanałów bankowości elektronicznej, stronę empatia.mrpips.gov.pl i portal PUE ZUS.
Jednorazowe świadczenie “Dobry Start” w wysokości 300 zł przysługuje bez względu na dochód, w ramach wsparcia rodzin w przygotowaniu roku szkolnego na dzieci uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych 24 roku życia). Nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne “tzw. zerówkę”.