OSZCZĘDZAJMY WODĘ!

W związku ze zwiększonym poborem wody spowodowanym upałami oraz ograniczonymi możliwościami ujęć wody na terenie gminy Spółdzielnia Kółek Rolniczych i Kółko Rolnicze w Rozdrażewie apelują, by:
- nie napełniać basenów,

- nie podlewać upraw, ogródków i trawników,
- nie myć samochodów,
- racjonalnie wykorzystywać wodę pobieraną do celów bytowych.
Odpowiedzialne korzystanie z wody pozwoli na zachowanie ciągłości dostaw do mieszkańców. Znacznie zwiększony pobór chwilowy wody może spowodować spadki ciśnienia w sieci wodociągowej na terenie gminy.