Zakończono zajęcia komputerowe

Zakończyły się zajęcia komputerowe dla seniorów 65+ z terenu gminy Rozdrażew. Spotkania w których uczestniczyło 10 osób odbywały się w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie.

W ramach 84- godzinnego kursu uczestnicy nauczyli się obsługi komputera, tabletu, smartfonu oraz korzystania z Internetu.Zdobyte umiejętności seniorzy będą mogli doskonalić także po zakończeniu zajęć, gdyż każdy uczestnik otrzymał na własność tablet. Organizatorem kursu, pod patronatem samorządu gminy była Fundacja Partycypacji Społecznej z Poznania, zajęcia odbywały  się w ramach programu „Cyfrowa Wielkopolska” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III:3.1.

Fotografia Anita Przygodzka

zajeciakomputer...
zajeciakomputer...