Konkurs „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś –dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
- prace  naukowe(m. in.prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
- prace prezentujące dorobek kulturowy regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
Termin nadsyłania prac -31 lipca 2021r.
Regulamin i wymagane dokumenty dostępne na stronie  https://www.fdpa.org.pl/xiii-edycja-konkursu-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc-v1