Informacja z obrad XXX sesji Rady Gminy

 W dniu 7 lipca  2021 r.  odbyła się XXX sesja Rady Gminy Rozdrażew. Obrady sesji  poprzedziło uhonorowanie Marceliny Pawlak i Kacpra Duszyńskiego (absolwentów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie) oraz  Kacpra Siudego

(absolwenta Szkoły Podstawowej  w Nowej Wsi), którzy w bieżącym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Rozdrażew.

Relacja (pobierz)

sesjaabsolutriu...
sesjaabsolutriu...
sesjaabsolutriu...
sesjaabsolutriu...
sesjaabsolutriu...
sesjaabsolutriu...
sesjaabsolutriu...
sesjaabsolutriu...