Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt  Gminy  Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, wykazu nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy.

Wykaz zostanie  wywieszony w  dniach od 19 lipca  do 9 sierpnia 2021r. Bliższych  informacji można uzyskać w  Urzędzie  Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, pokój nr 7 w  godz.  7.00-15.00 lub pod numerem telefonu  62 722 13 05 wew. 47

Wykaz