Zaktualizowany Plan zamówień publicznych 2021

Gmina Rozdrażew publikuje zaktualizowany Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Czytaj więcej ...  ...