Kolejne środki zewnętrzne dla gminy

W Łagiewnikach w dniu 20 lipca Wójt Gminy Mariusz Dymarski i Skarbnik Paulina Szczepańska podpisali z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim - reprezentującym Zarząd Województwa Wielkopolskiego umowę dofinansowania realizacji projektu „Przebudowa świetlicy w miejscowości Wyki

czyli miejsce nie tylko na wybryki” kwotą 40.000 zł. Umowa jest efektem rozstrzygnięcia XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Do konkursu złożono 284 projekty, z czego dofinansowanie uzyskało 137. Jednym z nich był projekt przygotowany przez Urząd Gminy Rozdrażew. W spotkaniu uczestniczyła radna sejmiku Joanna Król – Trąbka.

Wykidofiansowai...
Wykidofiansowai...
Wykidofiansowai...
Wykidofiansowai...
Wykidofiansowai...