Ul. Dworcowa oddana do ruchu

12 sierpnia odbył się odbiór techniczny przebudowy ul. Dworcowej w Rozdrażewie wykonanej przez firmę Brukarstwo i Handel Włodzimierz  Kasprzak  z  Koźmina Wlkp.

, wyłonioną  w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres wykonanych prac obejmował: rozebranie nawierzchni z brukowca, korytowanie drogi, wykonanie podbudowy,  montaż krawężników na dług. 763 mb. Wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni na dług. 265mb, chodnik  i zjazdy do posesji z kostki betonowej. Powstał nowy pas parkingowy oraz zjazd do byłego folwarku z odzyskanego brukowca. Na objętym przebudową odcinku wykonano linię  oświetlenia ulicznego wraz z 6 lampami. Zadbano również o bezpieczeństwo pieszych poprzez wykonanie trzech przejść z nawierzchnią dotykową, ułatwiającą poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Ulica uzyskała też kanalizację odwadniającą drogę z odprowadzeniem do Rowu Rozdrażewskiego. Koszt przebudowy wyniósł 739.066,82zł. W kosztach zadania partycypowała firma DINO Polska S.A. - operator sieci sklepów Dino. Jesienią planowane jest nasadzenie zieleni wzdłuż ulicy.

Przemianę ul. Dworcowej ukazują fotografie >>>