Podsumowanie konkursu na najładniejszy ogród

W dniu 19 sierpnia 2021r. w Urzędzie Gminy odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu na najładniejszy ogród.

Do tegorocznego konkursu udział zgłosiło 6 uczestników, a oceny ogródków dokonała komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w składzie: Natalia Błaszczyk (pracownik Urzędu Gminy) Jadwiga Broda i Bożena Jakubek (przedstawicielki  Kół Gospodyń Wiejskich).
Oceny dokonano w dwóch kategoriach :
- „Mój ogród warzywno-kwiatowy”
- „Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni”.
Laureatami konkursu w pierwszej kategorii zostały:
I.   Kazimiera Gniazdowska
II.  Elwira Panek
III. Anna Frąckowiak
W kategorii: „Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni”
I.   Danuta Panek
II.  Anna Bartkowiak  
III. Teresa Maciejewska
Laureatom nagrody wręczył Wójt Gminy Mariusz Dymarski.

ogrodystrona007
ogrodystrona008
ogrodystrona009
ogrodystrona010
ogrodystrona011
ogrodystrona012
ogrodystrona013
ogrodystrona014
ogrodystrona004
ogrodystrona005
ogrodystrona006
ogrodystrona001
ogrodystrona015
ogrodystrona003
ogrodystrona002
ogrodystrona016
ogrodystrona017
ogrodystrona018
ogrodystrona019