Wyniki badań jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągu Rozdrażew  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu


Rozdrażew (pobierz)

Dąbrowa  (pobierz)