Ponad 2 km nowych dróg

Z końcem sierpnia zakończono prace przy przebudowie dróg gminnych realizowane przez spółkę Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna, wyłonioną w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia

w trybie podstawowym (obecna nazwa dla określenia przetargów nieograniczonych). W dniu 3 września odbyły się odbiory techniczne wykonanych prac. W ich wyniku nawierzchnię asfaltową uzyskały 4 drogi o łącznej długości 2,25km. Przy okazji ułożono także wierzchnią warstwę ścieralną na odcinku ulicy Kompanii Rozdrażewskiej. Tegoroczne inwestycje oznaczają zakończenie trzech wieloetapowych zadań drogowych.  

Przebudowa liczącego 515m odcinka drogi gminnej Rozdrażew - Dzielice (od końca ul. Kompanii Rozdrażewskiej do skrzyżowania drogi łączącej Osady Dzielickie z drogą krajową oznacza zakończenie zadania drogowego Wolnice-Dębowiec-Dzielice z odejściem w ulicę Kompanii Rozdrażewskiej. Prace obejmowały wykonanie podbudowy pod poszerzenie drogi, a następnie ułożenie nawierzchni asfaltowej na szerokości 4m. Obsypano także pobocza oraz wstawiono barierki na przepuście. Sam przepust został wyremontowany wiosną (wymiana rur i przyczółków) przy okazji budowy na tym odcinku łącznika kanalizacji Rozdrażew – Dzielice.

Natomiast poprzez budowę odcinka Chwałki-Rozdrażewek o długości 520m zakończono przebudowę drogi relacji Dzielice – ul. Łąkowa w Rozdrażewie – Chwałki – Rozdrażewek. Prace obejmowały: korytowanie, stabilizację cementem, wykonanie pełnej podbudowy tłuczniowej oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4m. Wykonano także dwa miejscowe poszerzenia jezdni do 5m, by umożliwić mijanie pojazdów, obsypano pobocze kruszywem, oczyszczono przyległy rów oraz wymieniono rurę w przepuście przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Rozdrażewek – Różopole.

W Nowej Wsi zrealizowano końcowy, liczący 553m odcinek drogi na tzw. „Parcelach”. Prace polegały na uzupełnieniu istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 3m oraz obsypaniu poboczy kruszywem.

W Dąbrowie realizowano drugi odcinek drogi gminnej w południowej części wsi (droga biegnąca w kierunku drogi powiatowej Kobierno-Różopole). Zakres prac obejmował: korytowanie, stabilizację cementem, wykonanie pełnej podbudowy tłuczniowej, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości 4m oraz obsypanie poboczy kruszywem i czyszczenie /profilowanie/ rowu. W wyniku rozszerzenia zamówienia podstawowego przebudowie poddano ostatecznie odcinek liczący 660m. Po cenach uzyskanych w zamówieniu podstawowym zlecono także ułożenie warstwy ścieralnej na odcinku ul. Kompanii Rozdrażewskiej  (od ul. Koźmińskiej do ul. Przemysłowej)  liczącym 168m o szerokości 5m. Zakończono tym samym przebudowę tego odcinka, na którym w roku 2018 ten sam wykonawca realizował budowę chodnika i odwodnienia drogi.  

Koszt realizacji poszczególnych dróg (bez kosztów przygotowania dokumentacji oraz nadzoru) wyniósł: Rozdrażew-Dzielice – 264.268,71zł, Chwałki-Rozdrażewek - 265.159,23zł,  Dąbrowa - 307.841,59zł, Nowa Wieś-95.728,45zł, Rozdrażew ul. Kompanii Rozdrażewskiej - 36.600,91zł. Na przebudowy dróg Chwałki – Rozdrażewek i w Dąbrowie Urząd Gminy pozyskał dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego    w kwocie 132.750,00 zł, a na remont drogi w Nowej Wsi przeznaczono 50.000zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Galeria

Droga Rozdrażew- Dzielice 
Droga Nowa Wieś
ul.Kompanii Rozdrażewskiej
Droga Dąbrowa
Droga Chwałki - Rozdrażewek