Informacja z otwarcia ofert

Informujemy, że w dniu 13.09.2021 r. dokonano otwarcia ofert złożonych na zakup samochodu strażackiego marki FS LUBLIN ŻUKA 15M.

W wyznaczonym terminie do urzędu wpłynęło 5 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Pana Piotra Furmaniaka z Kruszewni, który zaoferował najwyższą cenę zakupu w wysokości  
4.550,00 zł.