Stypendia pomostowe na I rok studiów

Program „Stypendia Pomostowe”  adresowany jest do maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2021 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku i: zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym  (uzyska odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100); zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/22 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;  mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców; pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków: pochodzi z rodziny (czyli jest dzieckiem) byłego pracownika PGR; jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej; jest członkiem rodziny wielodzietnej; jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka; ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Informujemy, że od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 16 sierpnia 2021 roku (do godziny 16-ej) – kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12.
Wnioski przyjmowane są do 23 sierpnia 2021 r.

Uwaga maturzyści 


Więcej informacji o przyznawaniu stypendiów pomostowych  oraz regulamin dostępne na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-2021/#post-14001