Współpraca z NGO

Spotkanie „Senioriada”

Seniorzy  rozdrażewskiego Koła PZERiI zapraszają  na spotkanie integracyjne w ramach projektu Senioriada”, które odbędzie się 21 lipca o godz. 17.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Zapraszamy mieszkańców na „Żniwowanie”

Stowarzyszenie OdNowa  w Rozdrażewie  zaprasza mieszkańców gminy w niedzielę 15 lipca na „Żniwowanie”. Rozpoczęcie o godz.14.00 na polu przy GOSiR.
Czytaj więcej ...

Zaproszenie na EKO WAKACJE

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew zaprasza dzieci i młodzież w dniach 20-24 sierpnia do byłej Masztalarni na „EKO WAKACJE”

Czytaj więcej ...

Konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

Zapraszamy seniorów do udziału w projektach

Polski  Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 14 w Rozdrażewie zaprasza seniorów naszej gminy do udziału w warsztatach muzycznych, rękodzieła, kulinarnych, gimnastyki i terapii tańcem.

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań
o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy ogłasza wyniki konkursu

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2018 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew

Czytaj więcej...

Informacja o naborze wniosków w programie „Równać Szanse”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy   w ramach Programu „Równać Szanse 2018".

Czytaj więcej...

Zapraszamy seniorów do projektu

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zapraszają seniorów do uczestnictwa w projekcie „Ruszaj się Człowieku Trzeciego Wieku”

Czytaj więcej ...

Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie organizuje 16 grudnia o godz. 12.00 wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu

Czytaj więcej ...

Podsumowano projekt „Senioriada”

15 listopada seniorzy rozdrażewskiego Koła PZERiI  zorganizowali  Spotkanie Andrzejkowe, na którym podsumowano projekt „Senioriada”

Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w salce USC w Urzędzie Gminy.

Czytaj więcej...