„Historia ze starej kliszy” w dzielickiej szkole

20 października 2017 r. w Szkole w Dzielicach odbył się Zjazd  uczniów, urodzonych w latach 1948-49. Na spotkanie przybyło 11 osób, którzy w latach 1955-63 ukończyli dzielicką podstawówkę.

Niezwykłą niespodzianką był przyjazd sześciu osób z rodziny dawnego, bardzo szanowanego, wieloletniego kierownika szkoły Wacława Pielarskiego.
Pomysł zorganizowania takiej uroczystości spotęgował artykuł zamieszczony w Gazecie Krotoszyńskiej  (z 12 IX 2017 r. )  pt. "Historia ze starej kliszy".
Z kolekcji zdjęć dzielickiej Izby z dawnych lat, wybrane zostały dwa, przedstawiające uczniów siedzących w ławkach. Mieszkańcy Dzielic i Wolenic żywo zainteresowali się pomysłem i pomogli ustalić nazwiska  dawnych uczniów. W uroczystym spotkaniu wzięli też udział reprezentacyjnie, starsi  mieszkańcy Dzielic, wieloletnia kierownik Irena Wojciechowska oraz sołtys wsi Danuta Kołodziej. Skromne warunki lokalowe dzielickiej szkoły mogły zmieścić tylko 30 osób, bo w uroczystości wzięli także udział obecni uczniowie klas I i III oraz nauczyciele. Dla przyjezdnych gości miłym zaskoczeniem okazała się pamiątkowa Izba regionalna, w ławkach której zasiedli jak za dawnych lat. Dzieci z klas I-III przeprowadziły wywiad z gośćmi, zadawały pytania i uważnie słuchały wyczerpujących odpowiedzi. W przemiłej atmosferze dowiedziały się, jak wyglądała nauka w naszej szkole w latach 1955-63. W podzięce, mali soliści pięknie zaśpiewali piosenki z dawnych lat.
Przygotowane spotkanie było pełne niespodzianek, które przygotowali zarówno goście, jak i gospodarze uroczystości. Nie zabrakło wspomnień, wzruszeń, zachwytu, anegdot, zdjęć i pamiątek skrzętnie przechowywanych przez ludzi o wielkim szacunku dla przeszłości. Przepiękne albumy rodzinne Państwa Pielarskich, pamiętniki, zeszyty, listy i podarowany do Izby pamiątkowy kałamarz kierownika Wacława Pielarskiego, bardzo ubogaciły wyjątkowe spotkanie. Rada Rodziców dzielickiej szkoły wsparła pomysł zorganizowania spotkania.

zjazddzielice06
zjazddzielice05
zjazddzielice02
zjazddzielice03
zjazddzielice04
zjazddzielice01