Rozdrażewskie przedszkolaki powitały wiosnę

21 marca 2018r. przedszkolaki z Rozdrażewa uroczyście powitały wiosnę.

Część pierwsza odbyła się w przedszkolu podczas której dzieci z grupy Biedronek przygotowały dla grupy młodszej przedstawienie pt. ,,Wiosna i zarozumiałe żaby”. Po przedstawieniu  dzieci wyruszyły na przemarsz ulicami wioski z okrzykami ,,Żegnaj zimo!”, ,,Witaj wiosno!”.

wiosnarozdrazew...
wiosnarozdrazew...
wiosnarozdrazew...
wiosnarozdrazew...