Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Przypomnieniem ważnego wydarzenia z dziejów Polski była lekcja historii w Izbie z dawnych lat.

Uczniowie Szkoły Filialnej w Dzielicach ubrani w stroje z dawnych czasów zasiedli w starych, szkolnych ławkach i z zainteresowaniem wysłuchali wiadomości na temat uchwalenia Konstytucji
3 Maja.

dzielicemaj2018...
dzielicemaj2018...
dzielicemaj2018...